Krok pleiehjem 1923.

Fremtiden lørdag 12.mai 1923.

Gjennem livets kaleidoskop.
Fra et besøk paa Krok pleiehjem. – Hvad de fattige gamle fortæller.
«Den bedste maalestok for et folks kultur er dets behandling av de gamle».

Fremtiden-bld2

Denne artikkelen er ikke underskrevet så vi vet ikke hvem som er forfatter/journalist.

Med sin ofte litt snirklete og litt svulmende måte å fortelle på skjønner vi at han er imponert over det han ser på pleiehjemmet på Krok. Han er rørt når han hører beboerne forteller om sine fattige liv. Selv om det er trist er det er en fin fortelling som beskriver de fattige forholdene i norge på 1800-tallet. Ikke rart at det var mange som dro til Amerika for å finne et bedre liv.

Den eldste er født i 1830 og er 93 år gammel. Da var hun så eldgammel at «vor medarbeider gyser av ærefrykt».

Marie født i 1833 forteller om da hun var barn – at «det var skog der som banken ligger nå» og at hun i den skogen var ute og plukket bær.

kalediosoppp222

«Den bedste maalestok for et folks kultur er dets behandling av de gamle».

 

Det var naturlig at «Fremtiden»s medarbeider erindret sig de ovenfor citerte ord, da han gik op den singelstrødde havegang til det vakre, lyse nog venlige Krok pleiehjem paa Nedre Eiker. Maisolen kaster guldglans over grenene i de gamle trær i frugthaven paa den anden side, dens straaler smutter mellem blomstrende rø og hvite geranier bak gardinene i vinduene. Og hele den flotte bygning med herregaardsstilen suger sol ind gjennem alle aapninger.

Bestyrinden, frk Sandaker, tar mot saa hjertevarmt og smilende elskværdig at en næsten misunder de gamle!
Her er sol baade ute og inde, ser det ut til.
– Hjemmet er bygget for et belæg paa 35 peroner, sier frk. Sandaker. Det meste vi hat hat er 33, og for tiden har vi 27, som dels alderdom, dels skæbnens slag i form av vanførhet har sendt hit til Krok. Og de gamle er svært gamle! Vi har flere paa 83 – 85 aar, en paa 90 og en paa 93 aar.

– 93 aar! Vor medarbeider gyser av ærefrygt, og tilføier: – Jeg sier som Wergeland, at naar jeg er saa gammel har flere seklers vind sust i græsset paa min grav!

Vi gaar rundt og ser i alle rummene efter at ha beset badet, kjøkkenet og spisesalen i 1. etage. De gamle er fordelt paa 16 rum. Og hvor de rum er vakre, solfangende, lyse og fyldt av den kveldstille hygge som alderen kræver!

Har de, som læser dette, nogengang set i et kaleidoskop? En slik «kikkert», vet De, i hvis ene ende er anbrakt et kaos av forskjellig farvede og formede glas-stykker? De ser i den anden ende, og se! glasstykkernes kaos flyter, naar kaleidoskopet rystes, sammen til de vidunderligste og mest symetriske figurer i overdaadige farver. Speilglasset kaster gjenskin og lager de vakreste ting, firkanter, ottekanter, sekskanter, stjerner og alle verdens brogede fantasimønstre.

At gaa ind i et gamlehjem, hilse paa de gamle i sengene og stolene, smile og nikke til dem, tø dem op og faa dem til at snakke, – det er at se gjennem livets kaleidoskop. Man kan ha mange beskjæftigelser som er daarligere end det!

Det er bare den forskjel at i livets kaleidoskop, i de 16 rum paa Krok pleiehjem, der er det ikke svært mange lyse og vakre billeder en faar se. Nogen er det jo, for enelte av de gamle har sol i sindet enda, og ligger og smiler som barn i et 17de maitog.

De Mørke billeder.

Dorthea er 82 aar. Og hun er blind. Blind paa begge øine. En ko stanket hende engang og øinenes lys sluktes. Men der kommer ingen klager fra munden under de blinde øinene.

– Jeg synes jeg har det saa godt her paa hjemmet, sier hun saa blidt. – Jeg har jo slidt og træla i skog og paa mark al min dag, og det har vært mye bekymringer for utkommet, og det daglige brød var ofte tørt, men nu har jeg ikke mere bekymring for det timelige – –

– Engang trodde hun at hun saa maanen, sier bestyrinden og klapper blidt den arbeidsslidte haanden. –

– Ja tænk! sier Dorthea, jeg hadde sovet og reiste mig op i sengen og da saa jeg maanen, stor, gul og rund, ret for vinduet! En anden gang synes jeg at jeg saa masser av blomster, et helt hav av deilige roser oppe i sengen min!

Marie er 90 aar. Men som hun prater! Om den store gaarden faren hadde, om hvordan det «gik ut» med faren, og mor maatte ta ut paa arbeid, mens Marie, 6 aar gammel, og en bror paa 8 maatte være hjemme alene. Det var ingen huser i Mjøndalen da, det var skog der hvor banken staar nu og i den skogen gik Marie og plukket bær.

Hun forteller om da hun tjente på Horne. De ga hvad de vilde i løn den gangen. Da Marie reiste fik hun 2 linneder og et stykke uldverken til skjørt. I en tjeneste på «Strømsøsia» i Drammen fik hun 6 daler aaret, «men saa lærte hun jo adskillig ved siden av»!

Karine blev sittende igjen om enke med 2 smaa da hun var 28 aar. Hun fik fattighjelp. 2 daler aaret pr. barn og selv 300 skaalpund bygmel. Det er rystende og triste ting hun kan fortælle om den tids fattig-«hjælp». Saart er det at høre, og let forstaaelig er hendes glæde over det vakre hjemmet hun nu er paa.

Det var at gaa paa arbeide for 40 øre dagen. Hun hadde en vinter svært daarlige støvler, maatte binde saalen op med en hyssing. Men det var at gaa vaat støt, og for helsen spøkte det. Hun bodde i Solbergelven og maatte engang gaa helt til Vestfossen for at faa tat maal av sig til støvler. Gik kl. 6 om morgenen og kom først hjem igjen om kvelden, for det var at springe fra Herodes til Pilatus det, naar en skulde ha fattigjælpen.

Fra rum til rum gaar vi, og kaleidoskopet rystes. Det viser stadig de samme mørke, triste glædeløse billeder, med en og samme bakgrund, et liv i fattigdom og slit fra barnealderen.

Anette er ikke svært gammel – 56 aar, men saa har hun været syk de 32. I 32 aar hun kjæmpet med en hjerneværk, og denne kamp har ofte staat mellem hende og døden.

Allikevel er Anette saa blid, saa god og lys der hun ligger og ser paa den fremmede, unge man som spør hende om lidt av hvert. Hun synger en sang for ham, med en tynd, sprukken stemme, men saa flink, saa blid og tilforladelig! Og den fremmede, unge mand røres – –

Maren er ikke oplagt til at synge, hun. Hun er ganske ung. Høire side har fra fødselen været lammet, saa foten er sterkt deformert og haanden er visnet. Men smile kan hun likesaa vakkert som en ung jazz-løvinde i silke og med smykker paa de hvite, smidige fingrene sine. –

Gustav Rodin er svensk «til børden». Han blir livlig, trods de 73 aar, da den unge fremmede taler til ham i hans eget spraak:
– Jag hoppas att Ni mår bra på hemmet?
– Ja då! Hon där – peker på frk. Sandaker – hon är ju som min egen kjäring, som min syster ock mor emot mig!
– Längtar du inte hem til gamla Serige?
– Inte als! Ja ska´säja herrn att jag varit tjugo år i den kungliga svenska marinen ock där va inte synnerligen för gott att vara! Jag har hatt det bra här. I fyra år körde jag posten mellan Konnerud ock Drammen, ock en sån där post tar man inte en vilken som hälst slask till!
– Blev du inte rånad, – röfvat någon gång?
– Nej! Fast jag hade ofte mycket pängar – en gång 57.000 kronor, sier Gustaf stolt.

Den 93-aarige sitter paa en trap og ryster. Saa ældgammel hun er holder hun fremdeles alt rent og pent om sig og paa sig. Det er forøvrig et særkjende for dem alle de gamle, renslige er de. De har jo aldrig været vant til at ha nogen kammerjomfru om sig – –

Vi forlater Krok, rørt over alle de fattige gamle skjæbner som venter paa at deres timeglas skal rinde ut. Men vi er samtidig glad, for paa Krok, med den prægtige bestyrerinde og den snilde sykepleiersken er det forslidte ønske «om en lys livsaften» blit til virkelighet.

***********

Hele siden:

keleidoskop

Fremtiden 12. mai 1923. her står det mere å lese fra Nedre Eiker – bl.a. om «Nyt Folkets Hus i Mjøndalen.»

 

 

Steinberg Hengsle.

Jeg fant denne fine artikkelen om
Steinberg Hengsle i Fremtiden for lørdag 22. november 1930.
Den er underskrevet P.O. og jeg tror jammen at det kan være vår kjære Per Oseth som skrev så mange artikler i Eikerposten. Han skrev nær sagt utallige artikler med lokalhistorisk tilsnitt helt fram til sin død i september 1984.   I 1930 var Per en ung mann på ikke mye over 30 år.

Her er artikkelen:

SiB_028907

Fremtiden 22.10.1930.

 

Ny Folkeskole på Steinberg.

I Fremtiden for torsdag 1, februar 1923 leser jeg på 1. side at det planlegges å bygge ny folkeskole på Steinberg.

FolkeskoleSteinb

«I N. Eiker skolestyres sidste møte forelå saken angaaende opførelse av en ny, mderne folkeskole ved Steinberg til behandling. Saken blev som bekjendt overladt til en komite bestaaende av ordføreren, Blomquist, O. Austad og K, Nedberg samt skoleinspektør Vik til videre behandling. Tegninger og overslag var utarbeidet av N. P. Nilsen, Drammen, og vi brunger ovenfor en facadetegning av den paatenkte nye , tip top moderne skole ved Steinberg. Den vil bli fuldt færdig komme paa kr. 170.000 og vil bli blandt de mest moderne skoler i fylket.»

_____________

Herman Theodor Portaas Wildenvey

Les denne fine artikkelen om Herman Theodor Portaas Wildenvey – skrevet av Alfred Abel i «Lillehammer Tilsk.» og gjengitt i Fremtiden undertegnet «-Id T-«
11. august 1921.

Her blir han kalt for «Versets greve» og han forteller om samtale med en søster og faren på Portås i Mjøndalen.  De forteller om Herman som barn.  «En oppvakt gutt som ble flyttet opp i 2. klasse fordi han jo allerede kunne lese.»

«Allerede i 6-7 aars alderen var det hans største fornøielse at omsætte dagens begivenheter paa rim. Journalisten spør søsteren om hvordan han fant på navnet Wildenvey. Da svarer hun: «Ja han vilde vel den veien, som russen sa; engang tenkte han at kalde sig Stenje, men saa blev det Wildenvey da.»

Wildenvey_SiB_000574-1

Fremtiden 11. august 1921.

Wildenvey_SiB_000574-kopi 2a

Fremtiden 11. august 1921.

Wildenvey_SiB_000574-kopi

For damerne.

Fra Fremtiden 1922:

Jeg fant en side som syntes å være en «dameside». Vi er i 1922 – snart 100 år siden og ikke så lenge etter første verdenskrig. Det er «smått» for de fleste og her får vi en påminnelse om hvor fattige vi var den gangen i forhold til nå. Den gangen kunne en ikke kjøpe nye klær før de gamle var slitt ut og når man skulle ha ny dress måtte en gå til en skredder og få den sydd.

Det er faktisk ikke så lenge siden det fantes en symaskin i hvert hjem, og heldig var den som hadde ei mor eller bestemor som var flink til å sy. Hos oss var det faren min som satt i gang når det skulle syes bukser. Jeg tror ikke at jeg hadde annet enn hjemmesydede bukser før jeg fikk ny dress til konfirmasjonen.

I artikkelen nedenfor får vi nøye instruksjon om bruk og stell av dress og også litt innblikk i en husmors rolle i heimen. Moro med gamle aviser.

Fremtiden, lørdag 7. januar 1922.

Noget som en hustru bør huske paa.

Naar en egtemand skal avsted og bestille sig klær, er det en ting hans kone paa det instændigste maa legge ham paa hjerte, nemlig at bestille to par benklær til dressen. Benklærne slites jo altid fortere end trøien og vesten. De blir blanke hist og her, faar knær, blir «frynset» nedentil, er i det hele tat utsat for en række miserer som resten av klædesdragten ikke anfegtes av.

Har man derimot to par, kan man bruke dem avvekslende en uke hvert par eller ha den ene til hverdags og den anden til helgen.

Naar saa hverdagsbuksene maa kondemneres, trær søndagsbuksene i deres plads, og eftersom jakken ved den tid pleier at vise begyndende tegn paa slitage, gaar man frem paa følgende maate:

Man spretter opp nakkestykket paa kraven og klipper et nyt av det slidte benklærs overdel. Kraven traakles paa, presses rigtig godt og syes fast. Indersiden av det nederste paa armene blir ogsaa med tiden blanke og tyndslidte; dette repareres paa den maate at man spretter op armen i sømmene, klipper bort det stykke som er mest slidt – ca. 1 dm. – og sætter ind et nyt stykke av de gamle benklær. Traakles, presses og syes.

En ting man maa være meget nøie med – nemlig at det nye stykke maa være akkurat av samme størrelse som det der klippes bort – selvfølgelig med hensyntagen til sømmerum.

Presningen maa ogsaa utføres med omhu. Benytter man samtidig anledningen til at dampe op den hele dres, vil egtemannen ha følelsen at være helt ny fra top til taa.

______________

Les også om «Damernes bekymringer» i artikkkelen nedenfor. Der får vi vite at «Vi kvinder har det nu ikke let, ti vore bekymringer er talrike som stjernerne paa himlen. Først stræver vi for at faa vor figur anlagt efter de ideale linjer ……»
Enda verre er det for de som er plaget med «komedoner». Stakkars de «komedonforpinte kvinner» som kommer med taarer i øinene for at faa hjelp. Her er artikkelen:

DamernesBekymringer

Om damernes bekymringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansegalskap

 

 

Holmenkollen 1922.

SiB_028728-kopi 2

Fra Fremtiden 27. februar 1922

I denne artikkelen hedres 2 av våre sambygdinger: Nils Horne, Mjøndalen og Sigurd Simensen, Birkebeineren.

Vi kan lese:

«Holmenkolløpet, 17 kilometeren i aar bød ogsaa paa overraskelser, i det Einar Landvik slog Haug og blir nr. 1 i kl. 1, mens vor kjække Sigurd Simensen, Birkebeineren, besatte førsteplassen i kl. 2.

Haug modtog paany baade offisielle og uofficielle gratulationer, inntil tidtagerne endel timer senere pludselig kom til et ganske andet resultat. Haugs og Strømstads tider hadde en regnefeil paa 5 minutter, og først efterat hele landet var bekjendt med det første resultat, blev det korrigerede utsendt. I skiløperleiren vakte dette ikke liten forargelse, og Skiforeningen bør opta til overveielse om ikke en kontrolordning som ved Nordiska Spelens første Djurholmsrend ogsaa bør prøves her. Der maa ikke faa lov til at findes et fnug av tvil om, at tidtagningen i Holmenkollen teknisk set er ufeilbar.»

Her er hele artikkelen med resultatliser:

Holmenkolle-1922-2

Fra Fremtiden 27.2.1922. Avfotografert på Eiker Arkiv.

«Glædens sanger» Herman Wildenvey.

Herman Wildenvey igjen.

Mens jeg bladde i gamle aviser for å avfotografere dikt av en annen dikter fra Mjøndalen, Olaf Korsgaard, fant jeg denne artikkelen om Herman Wildenvey.
Mange fine ord og tanker og karakteristikker om han.

HermanW

Herman Wildenvey fotografert i Danmark av avisen «Politiken» – gjengitt i «Fremtiden» 1. april 1922. Avfotografert på Eiker Arkiv.

Vor gudbenaadende Wildenvey er for tiden i Kjøbenhavn hvor han mandag i Konsertpaladset skal læse sine egne dikte.
Danske «Politiken» bringer i den anledning ovenstaaende bilde av ham og ledsager det bl. a. med følgende hyldningsord:

«En av dem, der vendte hjem fra det danske digterbesøk i Kristiania, fortalte, men uten ondskap, at for hver skaal som blev utbragt for de danske poeter, blev der holdt nogen stykker lange taler for nordmændenes egen Wildenvey. Saadant kunde under andre omstændigheter være blit misforstaat, men naar det er nordmænd, og naar det er Wildenvey ….

Wildenvey er maaske ikke blit saa kjendt i Kjøbenhavn som i sin tid en anden norsk boheme og prest for poesie, Thomas Krag. Men han har sikkert et større publikum. Og han behøver kun at kalde, saa kommer de. Han er en rottefanger, hvis kjærtegnende vers drar mange til avgrundens rand og fylder dem med hemmelighetsfuld glæde over livets søte farer, og enkelte faar ham vel ogsaa til at plumpe i. Han tjener sandheten, som hverken borgerskapet eller han selv kjender, og paa hans pande, lyser stundom gjenskjæret av en religion, som er mere evig end nogen av dem, paa hvilke vi lever vore smaa, timelige liv. Han er av de digtere, gjennem hvilke samfundet holder føling med mysterierne.»

Livet på elva.

Livet på elva.

I går var jeg på biblioteket og hørte på Reidar Andresen fortelle om – og vise bilder fra Livet på elva i gamle dager.

Hva var vel Eiker uten elva? «Elva var livsnerven. Elva var grunnlaget for industrien. Elva ga arbeid. Elva var en del av friluftslivet med fisking, bading og friluftsliv.

Morsomt å høre på Reidar – og ca 200 hadde funnet veien til Biblioteket – og jeg tror at samtlige hadde en fin kveld.

Det har blitt en god «tradisjon» med disse kveldene som Biblioteket og Eiker Arkiv samarbeider om å arrangere. Det er et fint kulturtilbud som bestandig blir godt besøkt.

Her er et av de gamle bildene som ble vist:

Hengsle-m-navn

Fint gammelt bilde fra Steinberg Hengsle. Fotograf ukjent.  Her har jeg satt på navnene. Er det noen som vet hvem nr. 31 er? Noen som vet fornavnet på nr. 13, 23 og 35?

.

 

Vår

Dagene flyr

og jeg blir en dag eldre for hver eneste dag.
En skulle vel ikke lengte tida framover
når er blitt så gammal som meg.
Likavæl, nå skal det bli godt
med litt lengre framskreden vår.
Vil ha litt mere varme
og litt lengre kvelder,

Venter på å se´n Dagfinn
med traktor´n ute på jordet.
Venter på alle de lyse grønnfargene
som preger nordisk vår.
Fint å være midt i våren
når nytt liv sprenger seg fram.
Venter på bare stier på skauen
Lange lyse forsommerkvelder
med et par vedkubber i bålpanna.

Til torsda`n er det allerede 14. april
og første sommerdag –
men det ække sommer´n enda veit du,
for i dag våkna jeg til rima plen.
Jo da, sommern nærmer seg den.
I går klipte jeg graset langs sørveggen
og nedi Krokstadelva har´em allerede
plukka den første brunsnegla.

Ute hører jeg kjøttmeisen lokker og lokker.
Han kunne sikkert spart krefter et par dager til
for det har visst ikke kommet
noen skikkelige «kjærringemner» enda –
men det gjelder vel å værra tidlig ute
og værra litt frampå der også.
Sånn er livets gang
med kamp om å spre sine gener
til nye generasjoner.

Ække så verst å værra pensjonist heller,
selv om det liksom ikke er no´ framtid i det,
i hvertfall ikke på lang sikt,
men pensjonen kommer punktlig
hver eneste måned
Ikke blir jeg noen gang rik på penger –
men jeg er rik på så mye annet.

Har ikke ferie lenger,
men kan prioritere
å ha fri nesten hver gang sola skinner.
Har mer enn nok å finne på –
hver eneste dag.
Har familie og gode venner-
Har det godt i «flokken min».

Da får det ikke hjelpe om en har
pådratt seg noen diagnoser –
både her og der.
For jeg er ikke sjuk i det hele tatt.
Tenk om alle kunne ha det like bra
og værra snille og «Hølle fred med nan».
Og ute skinne sola
så nå vil jeg finne meg en kaffekopp
og sette meg ut og bare kjenne etter.

Det blei jammen mange ord
om nesten ingen ting.

Dere får ha en fin dag!
Alle sammen!

_DSC1562

Det er vår. Borte ved hekken mot naboen i vest står vårpengeurten i full blomst og lokker til seg naboens bier – men i dag ville de visst ikke fotograferes.

«Gamle-Per»

Per Korneliussen, f. 21. januar 1832:

PerKorneliussen

Per Korneliussen også kalt for «Gamle-Per». Artikkel i Fremtiden 8. mars 1930. Avfotografert på Eiker Arkiv

Nedre Eikers eldste mann i 1930?
«Gamle-Per» fylte 98 år 21. januar i 1930 og  i mars samme år blir han intervjuet av Fremtiden. Han opptrer så kvikk og sprek i intervjuet at journalisten vedder på at Per sikkert ville oppleve å bli 100 år. Det var jo ikke så vanlig den gangen som nå.

Per hadde jobba på Steinberg Hengsle, først som «hevlegutt» og siden som tømmerdeler. Seinere hadde han jobba ved Lågens munning ved Laurvik som Larvik het den gang. Det var storflom i 1860. «Da var det 13 mann av oss som dro dit ned og berget tømmeret fra hengslet ved Kongsberg, som var sprengt av storflommen det året».

Det året måtte man hogge av Hokksundbrua på tre steder. Dette fordi de frykta for at hele Hokksund ville bli satt under vann hvis Kverkhengslet skulle briste og legge seg på brua.

Per forteller at det var så stor flom både i 1859 og 1860 at man kunne ro fra Osbakken til Svenskehaugen. Den gangen tok han med grisen sin og rodde den opp til en av gårdene ved Krok.  Da flommen var over så Mjøndalen ut som om den var herjet av brann.

SiB_000416-EA

Flyfoto av deler av Mjøndalen – sett fra en litt uvanlig vinkel. Mye av dette området sto under vann i i 1860 – som Per Korneliussen forteller om. Avfotografert på Eiker Arkiv.

SiB_000417

Her er det flom i Mjøndalen. Foto fra Eiker Arkiv.

SiB_000438-kopi

Her kan du lese hele artikkelen som sto i Fremtiden 8. mars 1930.