Steinberg Hengsle

Jeg har kommet over 3 protokoller som viser seg å være protokoller fra Steinberg Bruks arbeiderforening. Ved gjennomlesing finner jeg den så interessant og viktig at den bør gjøres tilgjengelig. Det er viktig fagforeningshistorie og viktig samfunnshistorie og ikke minst viktig lokalhistorie. Det er en del av historien om arbeiderbevegelsen på Eiker.

Dette materiale finnes nå på Eiker Arkiv. Jeg har begynt å skrive av protokollene og finner det veldig interessant å «være» midt i den gryende arbeiderbevegelsen. Det sirlige språket er morsomt å lese. Jeg ser også at språket utvikler seg. Jeg har forsøkt å skrive av akkurat slik det er skrevet uten å rette på tegnsettinger og stavemåter.

Første del er fra 1910 og 1911.

Første møte med etablering av fagforreningen ble holdt 18.12.1910. Allerede 9.5.1911 ble første forsøk gitt opp og foreningen oppløst.

Neste forsøk startet 16.08.1916 og da lykkes det bedre. «Stenberg Tømmerfløterforening» ble stiftet 20. august 1916. Det er snart 100 år siden. Bare 3 år etter at kvinner fikk stemmerett.

Her er det mange foregangsmenn som har gjort en god innsats i samfunnet. Håper å kunne bidra til å dra dem fram i lyset.

Jo mer jeg leser jo mer imponert blir jeg av disse som må betraktes som noen av pionerene i arbeiderbevegelsen på Eiker i det tjuende århundre. De hadde 60 timers arbeidsuke og hadde utstrakt møtevirksomhet på frtida. De kjempet for sine arberidskameraters lønns- og arbeidsforhold med stor dykighet. Så langt jeg har kommet har heller ingen fått noen godtgjørelse for sitt arbeid. De fører harde forhandlinger og detaljforhandler beregningene av lønn med stor innsikt.

Uten utdanning har de utviklet gode kunnskaper og et rikt språk som er morsomt å lese for en som er glad i ord.

Februar 2014.