Fra «Midtvesten» i USA

Om norske og svenske utvandrere til USA på attenhundre-tallet.

Krokstadelvingen Nils Andreas Steen, født 1887 – død 1964 var aktiv politiker for Arbeiderpartiet og var stortingsmann i ca. 20 år fra 1928. Han var en ressursperson utenom det vanlige.

I sin ungdom bodde han i noen år i USA. Han dro til Amerika som 15-åring i 1902. Han hadde spart penger i 2 år for å komme seg dit. Han kom tilbake til Norge som 27-åring i 1914. Da han og broren Eugen så hverandre igjen første gang var det mest på stemmen han ble kjent igjen. Han reiste ut som ung gutt og kom hjem som en voksen mann. Hans datter Kari foteller også om et spesielt vemodig gjensyn med moren.

Kari har gitt meg tillatelse til å offentliggjøre en fortelling som faren Nils har skrevet om nordmenn og svensker som emigrerte til Midtvesten på 1800-tallet. Han forteller om indianere som ble sveket og om deres brutale hevn og kamper mellom indianere og uskyldige settlere.

I 2009 besøkte jeg Grove City sammen med min datter Kari. Morsomt å besøke stedet der min svigerfar Kenford Støa ble født. Grove City ligger i «Midtvesten» i USA – ute på det vidstrakte flate landskapet ca seks norske mil vest for Minneapolis. I dette området hadde det vært harde kamper mellom urbefolkningen og Skandinaviske settlere.

Vest for Minneapolis i staten Minnesota ligger Meeker County. Min svigerfar Kenford Støa ble født i den lille byen Grove City i Meeker County i 1911. Litt lengre vest ligger den lille byen Wilmar i Kondiyohi County. Her ble svigerfars bror Harry født i 1908. De ville som så mange andre forsøke å skape seg et bedre liv i Amerika enn i det daværende fattige Norge, men familien klarte ikke å etablere seg slik de hadde tenkt og lengtet tilbake til Norge. De kom tilbake til Norge og Krokstadelva i 1916 etter ca 15 år .

I 2009 besøkte jeg Grove City sammen med min datter Kari og min fem-menning Douglas Bruce . Grove City hadde da 608 innbyggere.  Douglas stakk innom biblioteket som var det eneste stedet som holdt åpent i byen den søndagen. Da de fikk høre at det var to nordmenn på besøk ble det stor stas og hun ringte til museumsbestyreren som kom med en gang og åpnet og hadde omvisning bare for oss. Veldig mange i dette området har Skandinaviske forfedre og det bar museet preg av.

Det som Nils Steen hadde skrevet fra dette området ble derfor enda mer interessant for meg. Jeg kjenner igjen beskrivelsen av «det herlige landskapet» på prærien. Vi kjørte ca. 6 mil vestover fra Minneapolis og landskapet endret seg til flate vidder og utallige innsjøer med flotte treklynger og små bebyggelser og tettsteder.

Jeg har i liten grad korrigert for feil ortografi og kommafeil mm. Han skriver med en tydelig og nydelig løkkeskrift og det er bare noen få ord jeg er litt usikker på.

Her kommer fortellingen:

Omtrent midt i staten Minnesota ligger et av de vakreste og frodigste strøk i Midtvesten. Det er den såkaldte «Lake Park Region» beliggende i Meeker og Kondiyohi countyer. Området omfatter store områder med bølgende prærie og hundreder av innsjøer som er omkranset med skog av ek, alm, hikory og en masse andre forskjellige tresorter. Dette herlige landskap var ikke bebodd av hvite før 1856.

Indianerne av den mektige dakotastamme og da særlig den krigerske siox streifet her om som de ubestridte herrer til de overdådige rigdommer av vildt og fisk. Østover mot Wiskonsingrensen var der dengang en veldig urskog som foreløbig stengte for de hvites fremtrengen vestover. Imidlertid hadde omstreifende jegere våget sig gjennem skogen og de fortalte om det herlige lannet vestenfor. Disse rykter nådde frem til endel norske settlere som hadde bosatt sig i den vestlige del av Wisconsin og de bestemte sig for å dra vestover for å sondere terrenget. Den første som fandt veien dit var Ole Ness fra Nes i Hallingdal – han tok lann i Meeker County litt vestenfor den nuværende by Litefield. Senere kom krødsherringen Even Railson Glesne og Ole og Anders Walhovd og Emil Falk, de tre siste var fra Toten. De kom først til Ole Ness, men fortsatte videre forbi Eagle Lake og til Norway Lake i den nordlige del av Kandiyohi county hvor de tok lann.

Lenger nordvest lå Salmon Lake, en bølgeformig hevning av prærien skilte de to innsjøer Norway Lake og Salmon Lake fra hverandre. I 1857 var lannet omkring Salmon Lake tatt av en mann fra Hardanger, Lars Endresen Rosseland og hans hustru Guri. Efter dem kom flere haringer og bosatte sig i nærheten og snart var lannet rundt disse sjøene opptatt av folk for det meste fra Hardanger. De førte en primtiv tilværelse disse første nybyggere. Det var smått om penger blandt dem, de kunde ikke avle noe som kunde selges da de ikke hadde noe marked. Men alikevel levet de godt for der var overflod av vildt i skogene og på prærien og fisk i indsjøene. De satte opp sine blokkhus og levet relativt lykkelig. Men så fikk det hele en brå slutt. En skrekkelig ulykke rammet plutselig disse pionerene som lyn fra klar himmel. I fem år hadde de levet sammen med indianerne i vennskap og ingen ting tydet på at det med et slag skulde bli en fryktelig forandring.

Som før nevnt var det den stolte og krigerske sioxstamme som behersket det lannet som nu utgjør begge Dakotastatene og Minnesota. Disse sioxer var et mandig og dristig folk, herdet i lidelser og tålmodige prøvelser. De var høisinnet og trofaste mot sine venner, men listige og grusomme som djevler når de følte sig sveket. Disse fruktbare prærier med sin overdådige rigdom på altslags vildt hadde vært deres jaktmarker fra tidenes morgen og her levet de sit liv som de naturens barn som de var. Til å begynde med så de ikke ondt på de fredelige nybyggere enskjønt de på en måte fortrengte dem fra deres prærier. Den amerikanske regjering anerkjendte også deres eiendomsret til lannet forsåvidt som den «kjøpte» det av dem for siden å la pionerene kolonisere det. Men her får regjeringen ta ansvaret for det som hendte. For den «betaling» som indianerne skulde ha for lannet, det var både mat og klær og endel penger, den blev de snytt for av de kjeltringene som regjeringen benyttet som sine agenter. Og da indianerne følte sig sviktet reiste de sig i forbitrelse og tok en grusom hevn. Det sørgelige ved det var at hevnen gikk utover de helt uskyldige personene og deres kvinner og barn. I Kandyyohi og Meeker Countyer brøt stormen løs onsdag den 20de august 1862. De var en deilig sommmerdag, det hadde vært en fin høst og den rike avling var netop innhøstet. Ca en 4 – 5 miles vest for Norway Lake bodde endel svenske familier. Det var Daniel Broberg, Sven Aamann og Johannes Lindberg. De hadde fått besøk av en omreisende predikant Andrew Jackson og alle de voksne var samlet i Lundbergs blokkhus for å høre denne Jackson preke. Det var et fremtredende trekk ved disse nybyggerne at de var sterkt religiøst innstillet. Predikanten hadde såvidt begynt da Brobergs syvårsgamle sønn kom styrtende inn i hytten og fortalte at indianerne var kommet og at de var slemme mot hans søskend og at de sølte med maten.

Ingen tenkte på noen fare, men møtet blev alikevel opløst idet de fleste mente det var best å hindre at indianerne ødela formeget. Lindbergs to voksne sønner hadde geværer og de dro avsted i forveien.

En stund efter kom gamle Lindberg frem til Brobergs blokkhus og han hørte der blev skudt og straks efter så han sine sønner komme løpende ut av hytten med indianerne efter sig. Idet de skulde klyve over et gjerde blev de begge skudt. Den eldste Lars døde med det samme mens den yngre Samuel kun blev truffet i hoften. Han faldt overenne og lot som han var død. En av indianerne gav ham et slag av geværkolben og vrengte hans lommer, men gjorde ikke noe mere med ham. Han kom sig siden vekk og berget således livet.

Indianerne blev nu opmerksom på gamle Lundberg og skjøt flere skudd efter ham, men han fikk flyktet og gjemt sig vekk i skogen. De øvrige som hadde vært forsamlet i Brobergs hytte kom nu tilstede og alle, untatt den lille gutten som varslet overfallet, blev drept og skalperet. Denne lille syvåringen fikk smuttet inn i hytten og gjemt sig i kjelleren. Indianerne var efter ham, ødela alt i hytten, men fandt ham ikke da de ikke opendaget lemmen over kjelleren hvor gutten lå gjemt.

Imidlertid var gamle Lundberg kommet sig hjem til sit eget blokkhus og han tok resten av sin familie ut og gjemte dem i en myr. Så dro han og Sven Åmann avsted for å varsle sin nærmeste nabo Ole Knutsen om faren. Men på veien blev de opdaget av indianerne og da de ingen dekning hadde på den åpne prærie tok de tilflukt i en myr hvor de forsøkte å dekke sig i det høie sivet. Her la de sig ned så børsepipene blev fulde av vann men indianernes kule hvinte om dem.

Det så mørkt ut, men plutselig reiste Lundberg sig op i fortvivelse og brølte på godt svensk idet han siktet med sin unyttige børse: «Jag skal lära er at skjuta.»    Og dette blev deres redning for da indianerne så den gamle mannen med det lange skjegget reise sig og utfordret dem blev de redde. Overtroiske som de var trodde de at denne erværdige gamle mann var unner Manitows («Store Ånd») spesielle besyttelse da de jo hadde skutt utallige kuler efter ham uten å treffe. De flyktet i største hast utenfor skuddvidde og gjemte sig bak sine tepper. Lundberg og Åmann gikk nu rolig ut av myren og fortsatte utover prærien mens indianerne fulgte dem på avstand.

 Da de kom til Ole Knutsen fandt de blokkhuset tomt, alle var flyktet til Even Railson. Dit søkte også Lundberg og Åmann. Der var forsamlet mange flyktninger og de bestemte sig for å søke tilflukt ute på en øy i Norway Lake («Indianerøya») for bedre å kunne forsvare sig. Imidlertid savnet mann Lundbergs hustru og datter og Johannes Iversens fem barn. Johannes Iversen var drept av indianerne, men hustruen og barna var unsluppet og hadde skjult sig i det høie præriegress. Her kom barna vekk fra moren i mørket og da moren omsider kom frem til Norway Lake alene, blev seks mann sendt ut på prærien for å lete efter barna. De blev tilsludt funnet vetskremte og brakt i sikkerhet på indianerøya. Neste dag dro to avdelinger ut for å lete efter Lundbergs hustru og datter. De hadde endel trefninger med indianere, men da de alle var godt bevepnet kom de godt fra det De unnersøkte flere blokkhus, men fandt hverken moren eller datteren. Imidlertid tok de med sig hvad de fandt av proviant og klær tilbake til tilfluktstedet på indianerøya. Men ute på vidden 10 mil sydvest lå de lemlestede lik av venner og naboer og de syntes ikke de kunde la dem ligge som bytte for prærieulvene. De besluttet å dra ut å begrave dem tross kvinner og barns gråtkvalte bønner om ikke å sette livet på spill.

I grålysningen dagen efter dro en flokk avsted bevepnet med børser, økser og spader. Ut på Prærien fandt de Samuel Lundberg, som blev skutt i hoften utenfor Brobergs hytte, og hans søster. Et par mann fulgte disse tilbake til øya. De andre fortsatte utover. De fandt 13 lik, fryktelig mishandlet; som de la i en grav, hvorefter de dro tilbake til øya.

På øya blev det snart nød da de kun hadde mat for tre dage. Og da de hvert øyeblikk kunde vente å bli beleiret av indianerne måtte de se å komme sig østover til nærmeste større bebyggelse. De fikk fanget inn endel okser og samlet noen vogner, men blev anfaldt av rødhudene der og blev drevet på flykt. Da de tilslutt var ferdig til å dra avsted fikk de sig en ny skrek i livet. Ute i horisonten mot sydvest så de en betydelig rytterskare nerme sig, og da de viste at ingen hvite bodde i den retning forskanset de sig bak sine vogner fast besluttet på å selge sine liv så dyrt som mulig. Men da rytterflokken kom nermere fik de se at det var bevepnede personer fra øst som var på streifetur over prærien for å hjelpe folk i sikkerhet. Rytterne kunde fortelle at Lundbergs hustru, Even Glesne med flere var brakt i sikkerhet i Paynesvills. De hadde også reddet fem små barn som i tre døgn hadde vandret rundt på prærien uten mat eller mål. Deres far var drept av indianerne og deres mor kommet bort for dem. De var så skremte at rytterne måtte jage dem som ville dyr før de fikk tak i dem. Dette var vestenfor Norway Lake.

En 8 a 10 mil sydvest for Norway Lake var også nybyggerne blit overfaldt. En av de første som faldt som offer var Borger Thorson. Han blev drept med en tomahawk av en indianer som hadde sneket sig inn på ham bakfra mens han arbeidet ute på åkeren. De neste var Olaf Hagen, hans hustru og barn. Hagens lik blev funnet i gresset utenfor åkeren hvorhen han hadde slept sig for å stoppe blødningen med gressdotter. Henimot kvellen kom en flokk rødhuder ca 15 – 20 til Oskar Eriksens hytte. En yankee ved navn Foote med sin hustru og barn var kommet i forveien for å varsle at indianerne var på krigsstien. Utenom disse var også en svenske (Swenson) med hustru og barn.
Da indianerne merket at de var såvidt mange i hytten blev de forsiktige og anstillet sig meget venlige. De kjendte Fote som en erfaren jeger og «dead shot».

De slog foreløbig leir et stykke unna hytten. Men for å utspeide hvormange der var forsamlet i hytten sendte de flere gange et par av sine krigere unner påskudd av å låne forskjellige ting. Imidlertid forløp natten uten noen annen forstyrrelse. I hytten var der fire voksne menn, to kvinner og åtte barn. Om morgenen kom en av rødhudene og bad om poteter og en gryte å koke dem i. Foote svarte at en gryte kunne de alltid få låne, men potetene fikk de grave op selv. Mot dette protesterede en svenske ved navn Charley og så at en slik uhøflighet vilde bare irritere indianerne og bød sig til at grave potetene.
Foote advarte ham men Charley tok en hakke og gikk ut. Foote fulgte med, men uten børse. Utenfor stod en indianer inhyllet i et teppe og smilte på den venligste måte, men et glimt i hans sorte øyne fikk Foote til å ane uråd og han snudde for å hente sin børse. Men før han nådde hytten skjøt indianeren, som hadde en børse skjult under teppet ham i ryggen så han faldt utenfor døren ute av stand til å reise sig. En annen indianer som stod på lur på det ene hjørne av hytten skjøt også på ham men bommet. Hans hustru løp resolut ut og halte ham inn hvorefter hun grep børsen og feldte den indianer som først hadde skudt. Den annen rødhud la på sprang ned mot leiren men ble feldt av Foote som hadde fått slept sig hen til det ene vinduet. Charley som såvidt hadde kommet ut på åkeren blev skudt og lå død med hakken i den ene hånd og en potet i den annen.

I flere timer pågikk nu en heftig kamp med utveksling av skudd og mange av indianerne måtte bite i gresset, men både Foote og Eriksen blev hårdt såret. Tilslutt kunde de ikke røre sig. Men for at indianerne ikke skulde merke hvor dårlig det stod til i hytten fortsatte begge kvinnene skytingen. Swenson viste sig å være en feig kryster som satt i et hjørne av hytten og jamret sig og vilde at de godvillig skulde overgi sg til indianerne. Men kvinnene truet med å skyte ham hvis han ikke holdt munn. Ut på eftermiddagen ga indianerne op kampen da de hadde mistet omtrent halvparten av sine folk. Kvellen og natten forløp nu uten flere angrep. Da det lysnet av dagen var der ikke en indianer å se og Foote og Eriksen bad innstendig sine hustruer å ta barna og flykte østver i sikkerhet. De hadde ikke lenge igjen å leve mente de og barnas liv burde ikke settes på spill nu da mennene ikke var istand til å forsvare dem. Med et bittert farvel og blødende hjerter forlot deres trofaste hustruer hytten. Men to gange kom de tilbake til hytten da de ikke kunde holde ut å tenke på at deres kjære menn skulde overlates til sig selv i deres smertefulde døsstund. Men hensynet til barna veiet tungt. Eriksen hadde tre og Foote fire barn, alle unner den voksne alder. De døende menn befalte da sine hustruer å dra avsted og efter mange strabaser kom de frem i sikkerhet.

Stillheten ruget nu over det lille blokkhus ute på sletten kun avbrudt nu og da av stønn fra de hårdt sårede menn. De lå side om side og blodet fra dem begge randt sammen i en pøl mellem dem. Dagen var meget varm og svermer av fluer surret inn gjennem de knuste vinduer, tiltrukket av blodlukten, og plaget de sårede som lå der hjelpeløse uten å kunne røre sig.

Da indianerne opga kampen ved Eriksens hytte dro de nordvest op mot Salmon Lake. Lidt vestenfor denne lille innsjøen bodde Eriksens svigerfar Lars Rosseland. Tvers over på den annen side hadde indianerne fra gammelt av en yndet leirplass og de hadde ofte vanket hos ham. Han tenkte derfor ikke på noen fare da seks bevepnede indianere kom inn i hytten. Da de hadde sittet en stund bad de om litt melk å drikke og Rosseland gikk ned i kjelleren og hentet et fat. Men i det samme han rakte fatet til den nærmeste rødhud kløvet denne hans hode med tomahawken. Den eldste sønnen Endre som netop kom inn blev øieblikkelig drept og likeledes hans hustru. Den annen sønn Ole blev skudt i skulderen, men med en selvbeherskelse som var beundringsverdig for en 14 års gutt, simulerte han død så indianerne foreløpig ikke ga mere akt på ham. En lykke for ham at de ikke tok hans skalp. Da indianerne kom var Rosselands hustru Guri med sin yngste datter nede i en jordkjeller for å hente op noe til matlagningen. Hun steg akurat op av kjelleren i samme øyeblikk som hendes mann og sønn blev drept. Hun blev opdaget og en indianer skjøt på hende men traff ikke. Forskrekket slo hu armene op over hodet og lot sig falle tilbake ned i kjelleren som om hun var truffet. Der fattet hun sig. Hun gjemte hurtig sin lille datter unner noen sekkefiller og la sig selv i fordreiet stilling som om hun var død og dette frelste hende.

Indianerne tok sig god tid. De slaktet en okse som de stekte og spiste og før de dro satte de fyr på husene og høistakkene. De andre døtrene Brita og Guri tok de med sig som fanger. Endelig langt om lenge da det blev stilt våget Guri sig frem av kjelleren, og et trøstesløst syn møtte hende. Hun så sitt hjem ødelagt, sin mann, sin svigerdatter og sønner drept og sine to døtre bortført. Stive og lemlestede lå disse kjære, hun kunde ikke gjøre noe for dem som kunde få dem til liv igjen, men med maktesløs kjærlighet la hun en pute unner hodet på hver av dem så de kunde ligge bedre i den evige søvn. Så kom hun til å tenke på sin eldste datter som var gift med Eriksen.

Det var begynt å skumre men hun bestemte sig alikevel til å dra over til Eriksens hytte. Men i mørket for hun vill og hun måtte slå seg tilro på den åpne prærien unner tindrende stjernehimmel med prærieulvene luskende omkring. Ved daggry tok hun igjen fatt men kom nu tilbake til sitt eget hus. Her møtte der hende en glede i sorgen. Hendes sønn Ole var kommet sig op og ifærd med å skaffe sig noe å spise. Han hadde som før sagt simulert død og på den måte unngått døden, men mistet bevistheten pågrunn av blodtapet. Guri vilde igjen gjøre et forsøk på å nå frem til Eriksens hytte. Rødhudene hadde drept eller jaget bort alle kreaturene men Guri fikk alikevel fanget inn en av deres egne og en fremmed okse på prærien. Disse fikk hun efter mye strev spent for en slådd hvorefter de satte kurs for Eriksens hytte. De nærmet sig meget forsiktig da de på lang avstand kunde se at indianerne hadde hjemsøkt stedet. Blokkhset stod der som før men det røk av restene efter en høistakk og uthusene var borte. Guri og lille Anna holdt på med oksene et stykke borte mens Ole forsiktig krøp nermere for å speide. Mens han lå og lyttet hørte han en stemme inne i hytten. Det var Foote, men guttene trodde det var indianerne og skyndte sig tilbake. De kjørte nu rundt for å se til de andre naboer men hvor de kom hadde indianerne herjet. Hist og her traff de på skalperte lik av venner og naboer. Det hele så så uendelig trøstesløst ut, dette paradis av et settlement var forvandlet til en kirkegård hvor de blodtørstige rødhuder rådde grunnen alene. Triste og nedtrykte til det ytterste dro de tilbake til sitt eget hjem og tilbrakte natten blandt sine døde. Tidlig neste morgen gjorde Guri istand niste og tok med det beste som var igjen av sengklær og endel andre saker. Ole var nu så dårlig at han ikke kunde gå og måtte legges slodden. Guri tok også dennegang veien om Eriksens hytte for om mulig å få byttet slådden med en vogn. Ole blev stadig dårligere og døde i Guris arme før de nådde frem til Eriksens hytte. Dennegang gikk hun inn i huset og fandt Fote og Eriksen som ennu levet, men var fryktelig medtagne av blodtap, feber og tørst. De var begge ved bevissthet og blev meget glade da de så Guri, men de bad hende skynde sig bort fra dette dødens lann, for dem kunde intet gjøres alikevel, de bare ønsket vann. Men Guri lot sig ikke skremme – hun gjorde op ild og varmet vann, vasket og forbandt deres sår så godt hun kunde og fikk tilogmed litt mat i dem. Så samlet hun myrgress i vognen og slepte de sårede menn ut av hytten og op i vognen. Dette var en hard job for Foote veiet neste 100 kg og de var helt hjelpeløse. Men Guri greide det. I nesten tre døgn slepte de sig frem østover prærien til Forest City, den nærmeste landsby. Om natten sat hun på vakt med riflen i fanget og om dagen gikk hun foran oksespannet med den i hendene. Guri var den siste som forlot dette blodige lann – og det vakte stor opsikt blandt befolkningen i Forest City da hun kom trekkende med sitt lass av sårede og hjelpeløse. At en enslig gammel kvinne torde gi sig til i flere døgn i fiendens lann og sanke på sårede og finne utvei i alle vanskeligheter var en enestående bedrift, det rene heltemot. Hendes bedrift satte mot i de forknytte pionerer og stimulerte dem til å ta kampen op mot rødhudene. Midt i sin store sorg hadde Guri alikevel en glede. Blandt flyktningene i Forest Cuty fandt hun sine to døtre som var blitt bortført av indianerne. De hadde allerede den første natt rømt fra sine voktere og unsluppet i det høie præriegress. De hadde opholdt livet på ville bær og melk fra omstreifende kuer og blev tilslutt reddet av en soldatpatrulje. Footes og Erksens hustruer og barn blev også reddet og de selv kom seg av sine sår. Eriksen levet helt til 1925 da han døde 87 år gammel. Nybyggerne spredte sig nu østover til de store og mere folkerike settlementer hvor de var sikre for indianerne. Men med vedmod tenkte de på sine ødelagte hjem og sine kjære døde derute på vidden i Kandiyohi hvor deres flokker av kjyr, griser og høns var spredt utover det tause villniss hvor kun nu de seiersberusede rødhuder hersket over de blodbestenkte sletter.

I tre år lå Kandiyohi øde, men så blev indianerne fordrevet vestover og pionerene begyndte å komme tilbake til sine nybygg. Andrew Railson var en av de første, så fulgte de andre efter og i løpet av de følgende 10 år blomstret settlementet op som aldrig før. De ville siuxer som nu var knekket ble forvist til en reservasjon i Red Riverdalen i den nordvestre del av staten. Der holdt de sig iro indtil 1875-79 da de igjen gjorde et forsøk på å grave op stridsøksen for å slutte seg til deres store høvding Sitting Bull som en stund herjet stygt i de sorte bjerge i Syd Aakpia ?. Men nu var regjeringen med sine soldater herrer over stillingen og indianerne ga sig snart da Sitting Bull efter å ha gjort det av med General Custer og hans 700 soldater ved Little Big Horn rømte over grensen til Kanada.

Even Railson var en stor eventyrer, dristig og pågående, men samtidig en real og skvær kar. Han var meget gode venner med indianerne og blev tilogmed optatt i stammen og fikk navnet «Big White Chief». På hans lann var der en lanntunge som stakk ut i Norway Lake og som fra gammel tid hadde vært leirplass for indianerne. Even lot dem beholde den og det var de meget takknemlige for.

Følgende historie som jeg hørte fortalt om ham viser at han var meget populær blandt dem. En dag kom en ung indianer til ham og ba om å få låne hans rifle. Med mange fakter betrodde indianeren ham at han var syk, ikke kunne spise ikke sove. Forundret spurgte Even hvad det hadde med riflen å gjøre. Jo saken var at indianeren var forelsket i Minnehaha, en vakker indianepike som imidlertid avviste ham med forakt fordi han ennu ikke hadde feldt sin første hjort. Even syntes synd på ham og lot ham få låne riflen for at kunde bli istand til å nedlegge det nødvendige offer på sit kjærlighets alter. Imidlertid gikk tiden og indianeren kom ikke tilbake med riflen.
Even gikk da en dag til hans telt for å få den tilbake, men indianeren negtet å gi den fra sig godvillig. Men nu blev Even sint. Han tok indianeren i nakken og slengte ham ut av teltet og fant riflen gjemt i et teppe. Derpå gikk han til høvdingen og forlangte indianeren straffet.
Høvdingen sammenkaldte de eldste og efter en lang #pow-pow» blev stakkaren refset. Men enda mente de at det ikke var nok til å gjøre uretten god igjen. En deputasjon av de eldste og værdigste tok med sig ophavet til striden, den bedårende Minnehaha, og bad Even motta denne indianeblomst som en liten erstatning for sine krenkede følelser.

Da «Gamle-Erik» besøkte Mjøndalen.

Da Gamle-Erik besøkte Mjøndalen –

Det var en gang en mann på Eiker som vi kan kalle Hansen, men jeg er nesten helt sikker på at han het noe ganske annet. Denna karen tok nok en liten dram i blant, en liten «hikkas» – Ja det hendte at han tok en stor dram også, men da så han ofte syner. Han så sjelden lyserøde elefanter, men oftere det som verre var. En gang så han «Bergensfjord» komme for full stim opp Krokstadveien. En annen gang var det en sau som sto ute på Krokstadjordet og ropte navnet hans – og fra den dagen spiste han ikke fårikål. Etter sånne hallusinasjoner smakte han ikke brennevin på lang tid – en gang hadde han til og med gått flere uker på vannvogna. Men så ble det Vikkolrenn, og da var jo alle både glade og tørste. «Susingen» hjemme hos «Hansen» ble kjørt to ganger, for nå skulle det bli jubalong og fest.

Hansen glemte både kjerringkjeft og middagsmat, og mot midnatt var Vikkollrennet slutt for lenge siden og i selveste spøkelsestimen rusla han hjem til Krokstadelva.

Kona hans visste av erfaring at han var overtroisk og la en plan for å gi han en skrekk i livet. Hun fant fram en kleshenger som hun hadde kjøpt av en tater. Det var et kuhorn kledd med rød fløyel og bøyler til å henge klær på. Hun surra hornet fast på hodet og dro på seg en gammel skinnpels. Så satte hun seg ned og venta på at mannen skulle komme hjem.

Det gikk ikke lenge før hun hørte han nede på veien like ved. Han gikk og remja og sang på sin yndlingssang:
«Nede i Biscaya fikk
vi en forrykende storm,
som tok vår klyverbom,
og fylte våre lasterom …..»

Hun plasserte seg utenfor døra for å gi sin elskede en lærepenge når han kom – og han skvatt til da han så det merkelige synet, men så kikka han nærmere på og undra han seg over hva og hvem dette kunne være.

«Om jeg tør spørre», sa han – «Hvem er de da?»

«Jeg er djevelen fra mørket, men folk kaller meg for Satan!», fikk han til svar.

«Nei, det var jammen hyggelig å hilse på Dem», sa Hansen, «for det er mulig vi er svogre. Jeg så det med en gang at De må være i slekt med kona mi. Jaja, man skal ikke skue hunden på hårene og fanten på fillene. Du får bare raska på, for søstra di er nemlig kona mi, og du er visst den eneste som har hatt mot til å besøke oss de 30 åra vi har vært gift.»

Da fikk Hansen seg et slag i hodet av piasavakosten så han datt i uvett. Siden den Vikkolldagen drakk han bare vørterøl, og ofte sa han:
«Det finnes mye mellom himmel og jord som ikke kan forklares.»

Kona hans var så enig, så enig. For Hansen visste hva han snakket om. I alle fall når han var edru.

*-*-*-*

Det var omtrent sånn Per Oseth fortalte denne historien i Eikerposten, 29. januar 1965.

Sivert Sørensens sørgelige skjebne.

Jeg var liten gutt og en dag jeg kom til bestemor skulle hun pusse vinduer og ellers gjøre rent. De gammeldagse stuevinduene rakk nesten opp til taket så hun måtte bruke gardintrapp for å nå opp. Da jeg kom fikk jeg jobben med å pusse de øverste vinduene. Bestemor var glad for å få hjelp og vi hadde en hyggelig dag.

Hun fortalte om bestefar som hadde syklet til Hadelands Glassverk for å kjøpe glass. Tror neppe noen ville bruke så mye energi på en slik handel. Så fikk jeg seks av de 12 glassene han hadde kjøpt. De har jeg enda.

HADELANDSGLASS

Så satt vi og bladde i gamle papirer. Det jeg husker er et dikt som bestefar hadde skrevet. «Dette skrev Jørgen og la under puta i kista til Karoline da hun skulle begraves», sa bestemor. Karoline var bestemors litt yngre søster.

Så fant jeg et avisutklipp fra «Fremtiden» en eller annen gang tidllig på 1900-tallet. Det var ei historie hvor alle ordene begynte på bokstaven S. Den historien fikk jeg skrevet av og i dag dukka den plutselig fram sammen med noen andre gamle papirer. Her er den historien :

sivert

Sjømann Sivert Sørensens sørgelige skjebne.

Sjømann Søren Sørensens sønn, Sivert Sørensen, seilte sin sedvanlige søndagstur 17. september 1717 søndenom Sjellands sydligste spisser. Sydvest storm, sterk strøm så seilasen syntes strandbreddens stående sjøfolk så særdeles skjebnesvanger, så samme sjøfolk selvfølgelig skrek stopp.

Sivert Sørensen stod stolt som salig seierrike sjøadmiral Skram, snodde sitt store sortbrune skjegg, svang sin sydvest, samt styrte skipet.

Sivert sang sjømannsviser – samtidig steg stormen, sjøen skvulpet skrekkelig. Skuten slingret, skumbølgerne sto som små snøberg. Sivert skrekkedes, så sin sørgelige skjebne, sendte sin skatt Sara, sitt siste sukk, samt sang sin svanesang.

Skuten sank, Sivert svømte slett, sank selvfølgelig snart, Senere samme skjebnesvangre søndag, såes Sivert Sørensens Sara seg søkende sin sjømann, søndenom sandbankene. Sara stanset, så Siverts sydvest, skrek, sank sønderknust sammen. Søkende sjømenn så snart Siverts sølete sildebidte sønderrevne skikkelse svømmende.

Sist søndag skrinlagdes Sivert. Sørgeskaren samledes, sognets sangforening sang salmen: «Sørgende sind ser sorgen sort».   Sognepresten sa: «Sørgende slekt, sørgende sognefolk, sjøen slukte sjømannens sønn. Siverts siste sukk sendtes sikkert slektninger, store små, samt sin sjels senere skjebne». Som Salomon sier så smukt: «Som solens stråler smelter sneen, således slukker sangen sorgens siste sukk.» Sørger sognefolk, sukker sognefolk, synger senere, så slukkes sikkert sorgen».

Sjømennene senket Siverts siste sovekammer. Sand strøddes, store skip skjøt salutt.

Slektningene spanderte svinestek, saltmat, svenskborgske små snapser, Søsterkake samt sherry. Sørgeskaren svirret slemt. Sørensen senior savnet sin sønn som sin støtte.   Samtlige Siverts syv søstre satte slepen sort støtte, samt sørgepil. Siste sorg svant.

Syv somre såes Sara stedse stille, sørgende. Så sjenket Sara styrmann Svendsen sitt samtykke. Snart såes Sara seile som styrmannskone.

 

Første sommerdag

Fjortende april.

Hei «følgere» og andre lesere av innleggene på «Eikerbygda».  I dag er bloggen 270 dager gammel og dette er innlegg nr. 300. Håper at dere henger med og finner noe av det interessant.

Dagen starta med snø i lufta enda det er 14. april og «1. sommerdag» i dag. Det var nok han der oppe som bare tulla litt med oss på morran. Nå som klokka nærmer seg halv tre så stikker sola fram og vi skjønner at dette med snø bare var en spøk og at det er vår.

I gamle dager var 14. april og 14. oktober også «flyttedagene». Det var da bøndene skreiv kontrakt med gårdsgutter og tjenestejenter og andre gårdsarbeidere. I gamle dager var det liv og røre på torvet i Drammen på disse dagene. Jeg begynte å jobbe på Drammen Arbeidskontor i Kirgegt 1, i Drammen i 1961. Min gode venn og kollega Oddvar Fahlstrøm som hadde vært ansatt siden krigen fortalte at helt fram til 1959 hadde Arbeidskontoret nærmest «auksjon» på torvet på de dagene.

Daværende sjef, Finn W. Spone hadde på forhånd innkalt alle som sto oppført som arbeidssøkere til gårdsarbeid. Han sjøl sto øverst på torget med «megafon» som var veldig moderne greier på den tida. Så kunne han f.eks. rope opp: «Gårdsgutt, 24 år, fra Hedmark, med allsidig praksis». Så kom bøndene for å prate med han og kanskje helst besiktige han for å finne ut om det var en de ville ansette. Det var nesten på samme måten som om han skulle kjøpe seg en hest. – En etter en blei ropt opp og det var fjøsrøktere og andre gårdsarbeidere av begge kjønn.

Som regel gikk det greit for seg, men det gikk rykter om at en og annen bonde tok med seg gårdsgutten på Harmoenien eller Grand og skjenka han litt for å få han til å godta ei litt dårlig kontrakt. Det blei skrevet skriftlige kontrakter og noe av lønna var ofte husrom. Husrommet var ikke alltid av beste sort og hvis en hadde kommet et sted hvor en ikke trivdes, var det nesten umulig å komme unna før kontraktstida var omme, som regel ett år.

Rart å tenke på at sånn var det for bare litt over femti år siden. Den delen av arbeidsmarkedet er nesten borte.

.

Katt over veien.

Katta hadde lært å gå over veien.

Jeg fant dette gamle notatet om en katt som hadde lært å gå i alle fall litt tryggere over veien. Ikke særlig spennende kanskje, men akkurat den dagen ble det en hyggelig liten opplevelse en ettermiddag da jeg skulle en tur på kirkegården.

Ved gangfeltet på Stenseth sto det en gjeng med ung-gutter på den ene sida av veien og på den andre siden sto det en katt. Det så ut som den ville over veien og hadde valgt gangfeltet. Den blei totalt oversett av sjåføren i bilen foran meg og den skvatt tilbake igjen for ikke å bli overkjørt.

Jeg stoppa og da snudde den seg mot meg og gikk sakte over veien mens den så på meg hele tida. Da den kom til midten av veien stoppa den litt opp og kikka den andre veien – og ganske riktig – det kom en bil derfra også. Bilen stoppa og slapp katta videre over veien. Det var ikke særlig tvil om at katten hadde lært å krysse veien på riktig måte.

Guttene gjorde ”hånd-trykk-tegn” og ga oss sjåførene applaus for å ha gjort den selvfølgelige gest å slippe katta over veien.

Jeg tror at bilfører også har vikeplikt for katter i oppmerket fotgjengerovergang. Det står i alle fall ingen ting i trafikkreglene om at det er bare for mennesker reglene gjelder.

Fest på Folkets Hus.

På fest under krigen.

På oppfordring skal jeg fortelle om da Abbas og Anker Rasmussen var på fest på Folkets hus i Krokstadelva en gang under krigen.

Historien var det vel Bjørn Myhre som fortalte meg. Han var med i arrangementskommiteen og jeg husker den omtrent slik:

Det var fest på Folkets Hus i Krokstadelva under krigen. Dansebandet til Arthur Ryghsether spilte – og ”alt som var” av bygdas ungdom var innbudt. Og det er riktig at Anker Rasmussen var der og Abbas likeså. Dansen gikk og det var en fin fest, men det som virkelig satt igjen etter den festen var episoden med Abbas.

Abbas trudde jo at han kunne spille fiolin. På fleip ba’n Arthur Ryghsether Abbas om å komme opp på senen. Abbas fikk fela til Arthur og bandet spilte opp til en ny svingom. Abbas dro buen over fela og det ligna mer på ei katte i parringstida enn en melodi. Det blei bare surr og de andre som spilte knakk sammen i latter. Arthur skjønte at han hadde gått for langt for det var jo ikke meninga å dumme ut Abbas eller på noen måte gjøre at han blei lei seg. Han tok derfor tilbake fela og ga Abbas en triangel isteden for, med beskjed om at han skulle slå hver gang Arthur nikka. Dette måtte han jo kunne klare, mente Arthur.

Det kunne jo også hende at han hadde nok takt og rytme i seg at han hadde klart det, men han venta jo på at Arthur skulle nikke og da kom slaget som et etterslag som forstyrra de andre igjen. Munterheten fra det første forsøket satt jo også i fortsatt. Arthur mente at det fikk være nok og rista på hodet til Abbas for å få han til å slutte. Dette misforsto han og trodde at det var ordre om raske slag og slo som en gal på triangelen med slagpinnen. Det førte til at ikke bare deltagerne i bandet brøyt ut i latter, men også samtlige av festdeltagerne.

Etter en stund la latteren seg, og det var da de oppdaget at det var et eller annet som feilte Anker Rasmussen. Han lå bevisstløs på gulvet. Han hadde rett og slett ledd seg bort og det endte med at de måtte tilkalle legen til han.

Anker hadde vel nærmest en sykdom som gjorde at han ikke klarte å slutte å le når han først hadde begynt. Han lo av både det som var moro og enkelte ganger av sørgelige ting. Jeg trur ikke noe på det, men det ble sagt at han ikke kunne gå i begravelsen til sin egen mor fordi de var redd for at han skulle begynne å le. Det var nok en overdrivelse, men jeg satt en gang bak Anker på kino i Krokstadelva. Først var det en morsom forfilm og Anker begynte å le – og han lo fortsatt da filmen begynte. Det var en litt trist film, men Anker fortsatte å le og etter hvert begynte flere og flere i salen å le. Til slutt lo vel samtlige i kinosalen mens den sørgelige filmen rulla over lærettet. Det endte med at Anker måtte forlate kinosalen for han klarte ikke å slutte.

Anker var en morsom mann med godt humør. En gang jeg satt på skau-bussen på tilbaketur fra Ulevannet var Anker og en kamerat med på bussen. De var i kjempehumør og hadde vel tatt seg en dram eller to. Så var det en som spurte om hvor de hadde vært og Anker fortalte at de hadde plukka tyttebær. «men jeg ser jo ikke no bærspann», sa den andre. Da dro Anker opp en fyrstikkeske fra lomma og viste fram at det lå fem-seks tyttebær oppi esken. «Jeg har pelt no´n prøvebær sånn atta mor skal få bestemme størrelsen hu vi ha», svarte Anker.

 

I kommodeskuffen.

Gratulerer med kvinnedagen!

Tida flyr og det er allerede 8. mars og «Kvinnedagen». Hvis det finnes noen undertrykte kvinner igjen så får dere jammen se å komma dere ut i tog. Rart å tenke på at et bare er 102 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge.

Ikke alle kvinnfolk var undertrykt før i tida heller og etter utallige henstillinger, i alle fall 1, skal jeg fortelle ei historie om et par utante Osbakken i Mjøndærn Jeg har glemt navnene, men det kan jo værra det samma. La oss kalle dem Konstanse og Karsten.

Karsten var all right han, på bånn. Han hadde vel bestandig tatt seg en dram eller to, helt fra før han blei konfirmert, men etter hvert så hadde det bare blitt så alt for mye drikking – hver eneste dag. Da blei det ikke så greit for´a Konstanse heller, ikke sjelden drakk´n opp husholdningspenga også.

Hu Konstanse tok saken i egne hender og starta egen virksomhet – uregistrert «enmannsforetak». Hun begynte med hjemmebrenning, ikke i stor skala, men bare sånn at hu fikk skjøta på økonomien – i hvert fall såpass at det var mat på bordet hver dag.

En dag hun venta kunder og skulle se over varebeholdningen var kommodeskuffen nesten tom. Ja, det var ikke større virksomhet enn at hele varebeholdningen fikk plass i en kommodeskuff.

Den dagen mangla det mye på lageret og hun var ikke i tvil om hvem som var synderen. Nå skulle´n Karsten få gjennomgå.

Karsten fikk seg en overhaling, men hadde som vanlig et godt svar på lager:

«Jeg har ikke vært i kommodeskuffen med mine bein, jeg Konstanse», svarte han.