Ole Eriksen, Steinberg.

 

Ole Eriksen på Steinberg.

Det er april 1958  – Han er 95 år gammel og forteller litt om livet sitt til Fremtidens journalist «ew». Fotograf: «Bulle».

En gammel arbeidsmann forteller om strevsomme og lange arbeidsdager. Han har drevet et lite småbruk på 60 – 70 mål, som kunne fø 3-4 kuer og en hest. Han jobba som elvearbeider i 50 år og ellers når jobben på elva var slutt om høsten jobba han som snekker, maler og skogsarbeider.

En arbeidets hedersmann er 95 år. (Klikk i bildet for å forstørre).

Han var også med og spilte i Steinberg Hornorkester i bortimot 30 år. Han forteller at han spilte «helikon» og jeg har googla meg til at det er blåseinstrumentet tuba.

Artikkel i Fremtiden 10. april 1958.

 

 

 

Penger på bok.

Nedre Eiker hadde penger på bok.

Eikerposten 27. november 1964. Avfotografert på Eiker Arkiv.

Det er 1964 og  bare 4 år siden bilsalget ble frigitt etter krigen. Det er 7 år siden Norge hadde kjempet seg til å komme økonomisk på høyde med 1939-nivå. Norge er et fattig land.

Den gangen dro vi lasset sammen og vi hadde politikere som forvaltet økonomien med forstand.
Det var før vi hadde politikere som bl. a. tuska vekk
E-verket for kortsikta vinning og langsiktig inntektstap. Nedre Eiker hadde penger på bok. Det var ingen som så seg tjent med å bli spist opp av Drammen.

.

.

Forandring og utvikling.

Nedre Eiker i forandring og utvikling.

De som har vokst opp i Nedre Eiker etter krigen har opplevd store forandringer. Innbyggertallet har vokst fra vel 6200 i 1946 til nesten 25.000 i dag. Det har foregått utbygging av boliger og forretninger og andre indudtribygg., samt veier og ny bru. I dag fant jeg en artikkel i Drammens Tidende for 7. juli 1954.

Drammens Tidende 7. juli 1954. Avfotografert på Eiker Arkiv.

 

.

 

Krykke-Lars.

Mjøndalsgutten Krykke-Lars.

Eikerposten, fredag 28. november 1930 – side 1. Fotografert på Eiker Arkiv.

Ja, Mjøndalsgutten Krykke-Lars var overskriften på en artikkel på førstesiden av Eikerposten den 28. november 1930. Ikke mye personvern å spore i avisene den gangen.
I artikkelen får vi lese karakteristikker av Mjøndølingen som hadde fått ødelagt benet sitt og «blev krøpling for levetiden». Karakteristikkene gikk begge veier.  Han var en kjempestor, skulderbred kar, med et vakkert ansikt, med et par kloke øine, som stundom gnistret.   På den andre siden var han en «hurragutt», som likte en dram, ja kan hende to. Han var «dikter, slåsskjempe, filosof, låghalt og bare Gud vet hvad han ikke var».
Les denne fine historien om Krykke-Lars fra Mjøndalen – les om ulykkelig kjærlighet – les fine karakteristikker. En sånn kar skulle jeg gjerne ha som venn.  Han emigrerte til USA og det skulle vært interessant å få vite hvordan det gikk med han der – kanskje det finnes etterslekt i USA. Kanskje finnes det fortsatt slekt på Eiker.

Losjihus på Hatten.

Slutt med losji hos Ellen og Nils – på Hatten i Mjøndalen.

I Fremtiden for 22. september i 1938 kunne vi lese om et Gammelt losjihus for veifarende folk i Nedre Eiker:

«Nå er det jammen slut med losi hos Nils og Ellen Sandbakken på Hatten i Mjøndalen». Ellers blir vi bedt om å lukke porten og ikke være likeglad.

Vi leser om et gammelt losjihus for farende folk på Nedre Eiker. Fattigvesenet som var den tidas NAV og «øvrigheta» forøvrig fant ut at dette måtte stanses. De kunne nok ikke tåle at et enkelt par langt nede på rangstigen hadde startet egen virksomhet og greide seg på egen hånd uten hjelp fra øvrigheta. De måtte nektes å drive virksomheten – og det var nok «Vont for envær der trenger et skarve losi». Det hadde vel vært noe annet hvis de hadde vært «pene nok i tøyet» og f. eks. hadde hatt kunnskaper om å snyte på skatten.

Fra Fremtiden 22. september 1938. Avfotografert på Eiker Arkiv

I Drammens Tidende for 9. august fant jeg dette om Nils og Ellen på Hatten.

Eikerposten anno 1930.

Gamle aviser. Eikerposten anno 1930.

En kan vel ikke se bort fra at når en lever en del av livet på Eiker Arkiv blir en litt rar – eller for å ikke ta så hard i – en blir kanskje litt preget av at en leser flere gamle aviser enn nye. Forresten synes jeg at de fordums journalister var mye bedre enn nå på flere måter. Først og fremst var de gode fortellere som tok seg tid til å – ja akkurat å fortelle hele historien. Nå skal alt skje så fort at det må skje i telegramstil. Hvis det ikke går fort nok mister mange av dagens lesere interessen, mens folk på min alder savner historien.
Litt rart for Norge har jo blitt kjent for «langsomtv».

Og så flinke de var med språket «før i tida». Den gangen viste de intervjuobjektene såpass respekt at de tok segt tid til å snakka sammen. Ordet snakke har forresten blitt nesten borte fra språket – nå bare prater de. Forskjellen på og nyansene i det å snakke sammen og det å slå av en prat er det vel få som skjønner etter hvert. At folk flest heller ikke har nok norskkunnskaper f.eks. til å skjønne forskjellen på ordene de, dem og dere, er også merkelig og skyldes vel journalister, kanskje særlig på tv? Jeg har snakka med de sies det i stedet for snakka med dem. Ja vel, dette er ikke noen språkspalte, men likevel….

Det ble en lang innleding, men her kommer Eikerposten for tirsdag den 18. november 1930:

Eikerposten tirsdag den 18. november 1930. Avfotografert på Eiker Arkiv.

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om om «Gamle-Per» her i en artikkel i Fremtiden for 8. mars 1930.   https://eikerbygda.wordpress.com/2016/04/09/gamle-per/

På side to kan vi lese om at Eiker Ski- & Ballklubb har holdt generalforsamling av formannen som den var den kjente Knut Holst. Vi ser også at en gris har forspist seg og at 14 år gamle Kåre Lilleås brakk benet under lek på Vestfossen skole. Vi ser også at Jordens varme kan utnyttes i husholdningen.

Eikerposten november 1930. Avfotografert på Eiker Arkiv.

På side tre leser vi at vannet er avstengt i Hokksund på denne dag, men at den til kvelds forhåpentligvis vil være helt i orden igjen og vannet vil efter renselsen strømme friskt og rent i ledningene. Vi kan også se at Brødkjører Alf Henriksen har gjort sine hoser grønne på Ryg og skal gifte seg med Ester Kristiane Kristiansen. Ikke visste jeg heller at Kasper Trulsen fra Krokstadelven noen sinde hadde vært hverken gift eller på annet vis straffet, men ser her at han skal giftes med nåtlersken Pauline Gulbrandsen fra Drammen.

Eikerposten 18. november 1930 – Side 3

Eikerposten, 18. november 1930.

Nedre Eiker + Drammen er ikke sant!

«Et skritt nærmere naboen».

Rådmann Truls Hvitstein har fått oppdraget med å lage innstilling til kommunestyret». Rettere sagt har formannskapet i Nedre Eiker instruert rådmannen til å lage en innstilling til kommunestyret som sier at det nærmest er uansvarlig å stemme mot at Nedre Eiker slås sammen med Drammen.

Dette ble vedtatt av formannskapet 24. november. Bare Knut Gjerde fra Fremskrittspartiet stemte i mot. Vi leser at flertallet av formannskapet mener at det ikke er noen vei utenom kommunesammenslåing.

Med ordfører Bent Inge Bye i spissen har altså formannskapet vedtatt
et svik mot Nedre Eikers befolkning
som i folkeavstemming tidligere i år stemte
NEI til sammenslåing med Drammen.

Med ordføreren i spissen manøvrerte politikerne i Nedre Eiker seg også bort fra muligheten til å stemme for sammenslåing med Øvre Eiker. Dette selv om en undersøkelse viste at det var flertall i Neder Eiker for en sammenslåing med Øvre Eiker.

Det var jo en gave til de som vil slås sammen med Drammen at Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Øvre Eiker var klar på at han helst ikke ville noen sammenslåing i det hele tatt.

Det er jo tragisk at mange i Øvre Eiker ikke skjønner at hvis Nedre Eiker blir slått sammen med Drammen vil Øvre Eiker stå for tur til å bli spist opp av Drammen. Hvis dette blir en realitet så fort dere med å vende dere mot Kongsberg og kanskje Modum.

Hvis kommunestyret i Nedre Eiker stemmer mot sin egen befolkning tror jeg at ved neste korsvei blir Hokksund-Vesfossen spist opp av Drammen, mens Skotselv-Bingen blir en del av Modum og Darbu/Fiskum blir en del av Kongsberg.

Og snipp snapp snute så var hele Eiker ute.

Ordføreren i Nedre Eiker nektet å fortelle at han stemte for sammenslåing med Drammen ved folkeavstemmingen og skjulte seg bak at det er hemmelig valg!!!

Nei, Bent Inge, det bør ikke være en hemmelighet hva en ordfører mener i en så viktig sak. Det er derimot en skam for en ordfører å ikke tone flagg i en slik viktig sak – selv om jo «alle» vet hva du stemte.

Ingen er i tvil om hva Rådmannens innstilling vil gå ut på. Det er jo et bestillingsverk fra et nærmest enstemmig formannskap.

Jeg føler meg sveket av politikerne på Nedre Eiker. Ved neste kommunevalg vet jeg hvilke partier jeg ikke skal stemme på.

Foreløpig klamrer jeg meg til muligheten for at kommunestyret stemmer

NEI til sammenslåing av Nedre Eiker med Drammen.

Ingen behøver å være i tvil om hva jeg mener om denne saken.

«Temte Gård- og bygdesamling»

I dag, 17. september 2016, har det vært «Åpen Dag» på

Temte Gård og bygdesamling»

i forbindelse med «KULTURMINNEDAGENE i Nedre Eiker, 10. – 18.09.16».

Det var alt for få som hadde funnet veien til Temte i dag. Det var nok ikke mere enn rundt 35 som benyttet seg av dette tilbudet i dag – men de som kom hadde en fin dag. Værgudene var på vår side og stilte opp med en høstdag med skikkelig sommervarme. Det ble en eksklusiv guiding uten trengsel.

_dsc2807

Åpen dag på Temte Gård- og Bygdesamling, 17.09.2016. Foto Arne Temte

_dsc2808

Fra Tunet på Temte Gård». Foto Arne Temte

_dsc2811

Fra Temte Gård. På krakken ser vi Else Falck til venstre. Foto Arne Temte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er noen flere noen bilder som jeg tok i går og har samla her for de som kan være interesserte: Temte Gård