MIF-IBK og fotballkamper og slosskamper.

Rob, Roar Bråthen, har skrevet en fin artikkel om fotballkamper i Krokstadelva i gamle dager. Gamle dager er i dette tilfelle nærmere bestemt for litt over 100 år siden.   Vi får høre at fotballkampene på Nedre Eiker ofte sluttet med steinkast  – Mjøndølingene måtte legge fra seg klærne slik at de var lette å få tak i for hvis Mjøndølingene vant måtte en visst regne med slosskamp.  Det har vel heldigvis roa seg litt etter hvert.

Fremtiden 8. november 1958- avfotografert på Eiker Arkiv.

Videre har Per Oseth skrevet om at MIF må stå ledtog med djevelen. Kan hende det, men de er jo og har også vært ganske gode til å spille fotball, men her gjelder det storbakken Vikkollen. Per trøkker tel og forteller på sin måte.
Jeg har nærmest alltid hatt et godt forhold til Mjøndalen og til Mjøndølinger, men må innrømme at det er vanskelig å undertrykke en fleip hvis anledningen byr seg. I den anledningen er det så vidt jeg tør å henlede oppmeksomheten på en tidligere artikkel på denne bloggen. Se: Heia MIF!

Dere får lese sjøl – klikk i bildet for å forstørre.

 

 

Frisen og rottene.

Om Frise´n og rotter og mink og måser.

Morsomt intervju i Eikerposten med «Frise´n» om rotter og måker og mink på avfallsplassen i Mjøndalen.
«Alle» kjente vel Frise´n som jobba på på søplefyllinga? Her var det uansett møkkajobb godt humør – og smilet og latteren var aldri langt unna.

Artikkel i Eikerposten 9. september 1966 – avfotografert på Eiker Arkiv.

.

Solberg Spinneri 140 år.

Artikkel om Solberg Spinneri i 1958. Bedriften er 140 år og er godt rustet til å møte vanskene. Det er ingen grunn til panikk.

Samme dag finner vi også artikkel om Johnny Steingrimsen fra Kongsberg som hopper på ski med kunstig ben.

Fremtiden 28. mars 1958 – avfotografering Eiker Arkiv.

– og Hoovermatic vasker – skyller – tørrer ca 3 kg tøy på 8 minutter.
Hønefoss bryggeri reklamerer uten blygsel for øl.
Husker du også «Arne Margarin» – En frisk type som den erfarne velger.
Bruker du forresten ketchup til fisken?

Klikk i bildene for å forstørre. Klikk en gang til så blir det enda større.

.

.

Penger på bok.

Nedre Eiker hadde penger på bok.

Eikerposten 27. november 1964. Avfotografert på Eiker Arkiv.

Det er 1964 og  bare 4 år siden bilsalget ble frigitt etter krigen. Det er 7 år siden Norge hadde kjempet seg til å komme økonomisk på høyde med 1939-nivå. Norge er et fattig land.

Den gangen dro vi lasset sammen og vi hadde politikere som forvaltet økonomien med forstand.
Det var før vi hadde politikere som bl. a. tuska vekk
E-verket for kortsikta vinning og langsiktig inntektstap. Nedre Eiker hadde penger på bok. Det var ingen som så seg tjent med å bli spist opp av Drammen.

.

.

Forandring og utvikling.

Nedre Eiker i forandring og utvikling.

De som har vokst opp i Nedre Eiker etter krigen har opplevd store forandringer. Innbyggertallet har vokst fra vel 6200 i 1946 til nesten 25.000 i dag. Det har foregått utbygging av boliger og forretninger og andre indudtribygg., samt veier og ny bru. I dag fant jeg en artikkel i Drammens Tidende for 7. juli 1954.

Drammens Tidende 7. juli 1954. Avfotografert på Eiker Arkiv.

 

.

 

Losjihus på Hatten.

Slutt med losji hos Ellen og Nils – på Hatten i Mjøndalen.

I Fremtiden for 22. september i 1938 kunne vi lese om et Gammelt losjihus for veifarende folk i Nedre Eiker:

«Nå er det jammen slut med losi hos Nils og Ellen Sandbakken på Hatten i Mjøndalen». Ellers blir vi bedt om å lukke porten og ikke være likeglad.

Vi leser om et gammelt losjihus for farende folk på Nedre Eiker. Fattigvesenet som var den tidas NAV og «øvrigheta» forøvrig fant ut at dette måtte stanses. De kunne nok ikke tåle at et enkelt par langt nede på rangstigen hadde startet egen virksomhet og greide seg på egen hånd uten hjelp fra øvrigheta. De måtte nektes å drive virksomheten – og det var nok «Vont for envær der trenger et skarve losi». Det hadde vel vært noe annet hvis de hadde vært «pene nok i tøyet» og f. eks. hadde hatt kunnskaper om å snyte på skatten.

Fra Fremtiden 22. september 1938. Avfotografert på Eiker Arkiv

I Drammens Tidende for 9. august 1954 – 17 år etter – fant jeg dette om Nils og Ellen på Hatten.

Eikerposten anno 1930.

Gamle aviser. Eikerposten anno 1930.

En kan vel ikke se bort fra at når en lever en del av livet på Eiker Arkiv blir en litt rar – eller for å ikke ta så hard i – en blir kanskje litt preget av at en leser flere gamle aviser enn nye. Forresten synes jeg at de fordums journalister var mye bedre enn nå på flere måter. Først og fremst var de gode fortellere som tok seg tid til å – ja akkurat å fortelle hele historien. Nå skal alt skje så fort at det må skje i telegramstil. Hvis det ikke går fort nok mister mange av dagens lesere interessen, mens folk på min alder savner historien.
Litt rart for Norge har jo blitt kjent for «langsomtv».

Og så flinke de var med språket «før i tida». Den gangen viste de intervjuobjektene såpass respekt at de tok segt tid til å snakka sammen. Ordet snakke har forresten blitt nesten borte fra språket – nå bare prater de. Forskjellen på og nyansene i det å snakke sammen og det å slå av en prat er det vel få som skjønner etter hvert. At folk flest heller ikke har nok norskkunnskaper f.eks. til å skjønne forskjellen på ordene de, dem og dere, er også merkelig og skyldes vel journalister, kanskje særlig på tv? Jeg har snakka med de sies det i stedet for snakka med dem. Ja vel, dette er ikke noen språkspalte, men likevel….

Det ble en lang innleding, men her kommer Eikerposten for tirsdag den 18. november 1930:

Eikerposten tirsdag den 18. november 1930. Avfotografert på Eiker Arkiv.

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om om «Gamle-Per» her i en artikkel i Fremtiden for 8. mars 1930.   https://eikerbygda.wordpress.com/2016/04/09/gamle-per/

På side to kan vi lese om at Eiker Ski- & Ballklubb har holdt generalforsamling av formannen som den var den kjente Knut Holst. Vi ser også at en gris har forspist seg og at 14 år gamle Kåre Lilleås brakk benet under lek på Vestfossen skole. Vi ser også at Jordens varme kan utnyttes i husholdningen.

Eikerposten november 1930. Avfotografert på Eiker Arkiv.

På side tre leser vi at vannet er avstengt i Hokksund på denne dag, men at den til kvelds forhåpentligvis vil være helt i orden igjen og vannet vil efter renselsen strømme friskt og rent i ledningene. Vi kan også se at Brødkjører Alf Henriksen har gjort sine hoser grønne på Ryg og skal gifte seg med Ester Kristiane Kristiansen. Ikke visste jeg heller at Kasper Trulsen fra Krokstadelven noen sinde hadde vært hverken gift eller på annet vis straffet, men ser her at han skal giftes med nåtlersken Pauline Gulbrandsen fra Drammen.

Eikerposten 18. november 1930 – Side 3

Eikerposten, 18. november 1930.

Nedre Eiker + Drammen er ikke sant!

«Et skritt nærmere naboen».

Rådmann Truls Hvitstein har fått oppdraget med å lage innstilling til kommunestyret». Rettere sagt har formannskapet i Nedre Eiker instruert rådmannen til å lage en innstilling til kommunestyret som sier at det nærmest er uansvarlig å stemme mot at Nedre Eiker slås sammen med Drammen.

Dette ble vedtatt av formannskapet 24. november. Bare Knut Gjerde fra Fremskrittspartiet stemte i mot. Vi leser at flertallet av formannskapet mener at det ikke er noen vei utenom kommunesammenslåing.

Med ordfører Bent Inge Bye i spissen har altså formannskapet vedtatt
et svik mot Nedre Eikers befolkning
som i folkeavstemming tidligere i år stemte
NEI til sammenslåing med Drammen.

Med ordføreren i spissen manøvrerte politikerne i Nedre Eiker seg også bort fra muligheten til å stemme for sammenslåing med Øvre Eiker. Dette selv om en undersøkelse viste at det var flertall i Neder Eiker for en sammenslåing med Øvre Eiker.

Det var jo en gave til de som vil slås sammen med Drammen at Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Øvre Eiker var klar på at han helst ikke ville noen sammenslåing i det hele tatt.

Det er jo tragisk at mange i Øvre Eiker ikke skjønner at hvis Nedre Eiker blir slått sammen med Drammen vil Øvre Eiker stå for tur til å bli spist opp av Drammen. Hvis dette blir en realitet så fort dere med å vende dere mot Kongsberg og kanskje Modum.

Hvis kommunestyret i Nedre Eiker stemmer mot sin egen befolkning tror jeg at ved neste korsvei blir Hokksund-Vesfossen spist opp av Drammen, mens Skotselv-Bingen blir en del av Modum og Darbu/Fiskum blir en del av Kongsberg.

Og snipp snapp snute så var hele Eiker ute.

Ordføreren i Nedre Eiker nektet å fortelle at han stemte for sammenslåing med Drammen ved folkeavstemmingen og skjulte seg bak at det er hemmelig valg!!!

Nei, Bent Inge, det bør ikke være en hemmelighet hva en ordfører mener i en så viktig sak. Det er derimot en skam for en ordfører å ikke tone flagg i en slik viktig sak – selv om jo «alle» vet hva du stemte.

Ingen er i tvil om hva Rådmannens innstilling vil gå ut på. Det er jo et bestillingsverk fra et nærmest enstemmig formannskap.

Jeg føler meg sveket av politikerne på Nedre Eiker. Ved neste kommunevalg vet jeg hvilke partier jeg ikke skal stemme på.

Foreløpig klamrer jeg meg til muligheten for at kommunestyret stemmer

NEI til sammenslåing av Nedre Eiker med Drammen.

Ingen behøver å være i tvil om hva jeg mener om denne saken.