«Kælkommen»

Allerede i Eikerposten nr 2 skriver Per Oseth en fin artikkel om Mjøndalen Kalkfabrikk.

Eikerposten nr. 2, 20. november 1964.

Jeg skal legge ut flere artikler fra Eikerposten etter hvert. Det er massevis å hente.

.

.

Eikerposten og Per Oseth.

Eikerposten.

Eikerposten nr 1

Eikerposten nr 1 side 2 og 3

Eikerposten nr. 1 – side 4

Her er første nummer av Eikerposten slik den oppsto i november 1964. Her er avis nr 1 i første årgang.

Eikerposten kom imidlertid ut en gang veldig lenge før, men har funnet bare noen få eksemplarer fra november/desember 1930. Jeg vet foreløpig ikke noe om hvor lenge den da eksisterte.

Se:   https://eikerbygda.wordpress.com/2017/04/09/eikerposten-anno-1930/

Den 13. november 1964 startet i alle fall den «Nye» Eikerposten. Den varte da i 21 år – ut året 1985.
Per Oseth f. 10.2.1898 d. 29.9.1984 – var med nesten hele tida – inntil han døde i 1984. Da overtok Roar Bråthen hans rolle og han gjorde så visst ikke skam på avisen for han leverte mange gode lokalhistoriske artikler det siste året Eikerposten besto  – i beste Per Oseth-stil.

Her er det bare å lese og kose seg for lokalhistoriens venner.
Per hadde en stor vennekrets og han kjente en mengde personer i tilleg til vennekretsen. Han skrev mange nekrologer – og hvis han ikke kjente dem så skaffet han seg kjennskap til dem.

Per ble kritisert for at han kunne ha en tendens til å fortelle enkelte historier med en smule dikterisk frihet. Om han kanskje kunne legge på litt for den gode historiens skyld kan jeg ikke påstå – men om det finnes historier som noen tviler på er den 100% sannheten- så tilgir jeg han det veldig gjerne, for hvis ikke Per hadde fortalt historien ville den kanskje ikke blitt fortalt i det hele tatt.

Start gjerne med å lese om Per Oseth her: https://eikerbygda.wordpress.com/2015/02/20/per-oseth/

Allerede i nr. 2 kommer den første artikkelen skrevet av Per Oseth.

Penger på bok.

Nedre Eiker hadde penger på bok.

Eikerposten 27. november 1964. Avfotografert på Eiker Arkiv.

Det er 1964 og  bare 4 år siden bilsalget ble frigitt etter krigen. Det er 7 år siden Norge hadde kjempet seg til å komme økonomisk på høyde med 1939-nivå. Norge er et fattig land.

Den gangen dro vi lasset sammen og vi hadde politikere som forvaltet økonomien med forstand.
Det var før vi hadde politikere som bl. a. tuska vekk
E-verket for kortsikta vinning og langsiktig inntektstap. Nedre Eiker hadde penger på bok. Det var ingen som så seg tjent med å bli spist opp av Drammen.

.

.

Da «Polet» kom til Eiker.

Da «Polet» kom til Eiker.

Når var det?

Jeg er nok ikke blant Vinmonopolets beste kunder og jeg ble vel ikke noen bedre kunde etter at det også ble mulig å kjøpe lovlig sprit her «hime» på Eiker.    I «gamle dager» sånn for vel 15 siden var det mulig å få kjøpt både Hjemmebrent og Smuglersprit lokalt. Begge deler har lange tradisjoner på Eiker. Jeg har i den sammenhengen mistenkt en av mine fjerne slektninger for å måtte emigrere til USA for å slippe unna straff for sådan smugling.

Hørte om en tur til «Verdens Ende» og Ferder hvor han henta de edle varene i kanner. Det var i «forbudstida» og den verdifulle lasta ble frakta med egen bil til Krokstadelva. Den videre ferden og lagringsplassen kan jeg ikke sikkert bekrefte, men etter sigende lagra han spriten på Prestegården. Hvis dette er tilfelle var det vel en forholdsvis trygg lagerplass, for «øvrigheta» kunne vel neppe tro at det var et spritlager akkurat der.

Nei, dette kan jeg ikke «gå god for», men han emigrerte i alle fall til USA og bodde i California til sin død i 1960.

Det er «Gu´ssens sanning». Nå etter så mange år kan vi sikkert lyse fred og fordragelighet over hans minne.

Men så var det å finne ut når Polet velsigna seg over oss Eikerfolk og etablerte seg på «Spareland».

Jo da, det åpna akkurat kl. 10, den 22. januar i det Herrens år 2004.

Det sto å lese i «Egern» samme dag som «den høytidelige åpning» fant sted.

Polet

Egern har jeg også funnet på verdens beste Eiker Arkiv.

.

.

.

Eikerposten 1985 – 16. januar.

Eikerposten 16. januar 1985.  Det året var Fritjof Klausen 80 år. Her ser vi at «Jordfreser´n» spiser Klausenbrød i Hamburg og Antverpen. Birkebeinere blir hedret.

11803_011868

Ekerposten avfotografert på Eiker Arkiv. Klausenbrød var populart i 1985 også og Alf Svendsrud klarer seg ikke foruten hverken på Stemberlanda eller når han er ute i den vide verden.

På side 3 ser vi en gledesspreder, «Den syngende, spillende og muntre gartneren Trygve Andersen fra Solbergelva.

11803_011869

Eikerposten avfotografert på Eiker Arkiv…….. Fin artikkel om «gledessprederen» og Solbergelvingen Trygve Andersen.

11803_011870

Eikerposten avfotografert på Eiker Arkiv. «Slik så Eikerbygda ut i gamle dager».

På sidene 4 og 5 ser kan vi lese om hvordan det så ut i Eikerbygda i «gamle dager» og bilder og tegning Stenseth.

.11803_011871