Penger på bok.

Nedre Eiker hadde penger på bok.

Eikerposten 27. november 1964. Avfotografert på Eiker Arkiv.

Det er 1964 og  bare 4 år siden bilsalget ble frigitt etter krigen. Det er 7 år siden Norge hadde kjempet seg til å komme økonomisk på høyde med 1939-nivå. Norge er et fattig land.

Den gangen dro vi lasset sammen og vi hadde politikere som forvaltet økonomien med forstand.
Det var før vi hadde politikere som bl. a. tuska vekk
E-verket for kortsikta vinning og langsiktig inntektstap. Nedre Eiker hadde penger på bok. Det var ingen som så seg tjent med å bli spist opp av Drammen.

.

.

Da «Polet» kom til Eiker.

Da «Polet» kom til Eiker.

Når var det?

Jeg er nok ikke blant Vinmonopolets beste kunder og jeg ble vel ikke noen bedre kunde etter at det også ble mulig å kjøpe lovlig sprit her «hime» på Eiker.    I «gamle dager» sånn for vel 15 siden var det mulig å få kjøpt både Hjemmebrent og Smuglersprit lokalt. Begge deler har lange tradisjoner på Eiker. Jeg har i den sammenhengen mistenkt en av mine fjerne slektninger for å måtte emigrere til USA for å slippe unna straff for sådan smugling.

Hørte om en tur til «Verdens Ende» og Ferder hvor han henta de edle varene i kanner. Det var i «forbudstida» og den verdifulle lasta ble frakta med egen bil til Krokstadelva. Den videre ferden og lagringsplassen kan jeg ikke sikkert bekrefte, men etter sigende lagra han spriten på Prestegården. Hvis dette er tilfelle var det vel en forholdsvis trygg lagerplass, for «øvrigheta» kunne vel neppe tro at det var et spritlager akkurat der.

Nei, dette kan jeg ikke «gå god for», men han emigrerte i alle fall til USA og bodde i California til sin død i 1960.

Det er «Gu´ssens sanning». Nå etter så mange år kan vi sikkert lyse fred og fordragelighet over hans minne.

Men så var det å finne ut når Polet velsigna seg over oss Eikerfolk og etablerte seg på «Spareland».

Jo da, det åpna akkurat kl. 10, den 22. januar i det Herrens år 2004.

Det sto å lese i «Egern» samme dag som «den høytidelige åpning» fant sted.

Polet

Egern har jeg også funnet på verdens beste Eiker Arkiv.

.

.

.

Eikerposten 1985 – 16. januar.

Eikerposten 16. januar 1985.  Det året var Fritjof Klausen 80 år. Her ser vi at «Jordfreser´n» spiser Klausenbrød i Hamburg og Antverpen. Birkebeinere blir hedret.

11803_011868

Ekerposten avfotografert på Eiker Arkiv. Klausenbrød var populart i 1985 også og Alf Svendsrud klarer seg ikke foruten hverken på Stemberlanda eller når han er ute i den vide verden.

På side 3 ser vi en gledesspreder, «Den syngende, spillende og muntre gartneren Trygve Andersen fra Solbergelva.

11803_011869

Eikerposten avfotografert på Eiker Arkiv…….. Fin artikkel om «gledessprederen» og Solbergelvingen Trygve Andersen.

11803_011870

Eikerposten avfotografert på Eiker Arkiv. «Slik så Eikerbygda ut i gamle dager».

På sidene 4 og 5 ser kan vi lese om hvordan det så ut i Eikerbygda i «gamle dager» og bilder og tegning Stenseth.

.11803_011871

Eikerposten 1985 – 6. januar

Jeg har brukt store deler av fredagene fra desember til juni til å avfotografere 16 årganger av Eikerposten – fom 1969 tom 1985.. Vi mangler forresten de fem første årgangene og det er vel urealistisk å tenke seg muligheten til å oppspore noen av dette fra avisas fem første år.

For en lokalpatriot med sans for lokalhistorie har det vært umulig å ikke dvele ved mange av de fine artiklene. Eikerværingen Per Oseth må ha levert hundrevis av artikler med stor historisk verdi. Han døde 29.9.1984 og etterlot seg et savn på mange måter – ikke minst det å sette sitt preg på Eikerposten. Eikerposten hadde veldig mange lesere og det var bl a mange som hadde bosatt seg i utlandet som abbonerte på Eikerposte.

1885 skulle bli det siste året Eikerposten kom ut. Krokstadelvingen og Fremtiden-journalisten Roar Bråten hadde tatt over Pers rolle. Han leverte veldig mange artikler fra alle deler av Eiker i rein Per Oseth-stil.

Jeg skal legge ut noen artikler på bloggen framover.

9. januar 1985:

9jan85b

Avfotografert på Eiker Arkiv. Pass deg for husmusa

kzJp5

MIF 75 år og heder til Jorunn Horgen. Avfotografert på Eiker Arkiv.

.

.

.

Portåsen

Per Oset døde i høsten 1984, men Eikerposten for 1985 er like smekkfull av lokalhistorie. Roar Bråthen har tatt over og har levert en rekke artikler i denne siste årgangen av Eikerposten.  Årgangene fra 1969 til 1985 er oppbevart på Eiker Arkiv.

Her kommer artikkel om Herman Wildenvey og Portåsen.

Portaasen1

.Portaasen2